menú esquerra esquitx
Associació l’Esquitx
Plaça Pons i Clerch, 4
08003 Barcelona
Tel/Fax 93 310 11 57
esquitx@esquitx.org
Avis legal - Política de privacitat

 

Transparència
Estatuts Esquitx Política de Qualitat Esquitx Certificat ISO

Balanç de Situació 2021 Compte de Pèrdues i Guanys 2021 Memòria Activitats
2021

Balanç de Situació 2020 Compte de Pèrdues i Guanys 2020 Memòria Activitats
2020

Balanç de Situació 2019 Compte de Pèrdues i Guanys 2019 Memòria Activitats
2019

Balanç de Situació 2018 Compte de Pèrdues i Guanys 2018 Memòria Activitats
2018

Balanç de Situació 2017 Compte de Pèrdues i Guanys 2017 Memòria Activitats
2017

Balanç de Situació
2015 - 2016
Memòria Activitats
2015 - 2016