menú esquerra esquitx
Associació l’Esquitx
Plaça Pons i Clerch, 4
08003 Barcelona
Tel/Fax 93 310 11 57
esquitx@esquitx.org
Avis legal - Política de privacitat

 

Reforç Educatiu
Aula d’estudi
L’Aula d’estudi és un espai adreçat a adolescents que actualment estant cursant l’ESO, que no disposen d’un ambient de treball a casa i presenten certs dèficits curriculars. S’ofereix reforç educatiu, suport en fer els deures, pautes per ajudar-lo a estudiar, organització de l’agenda escolar, etc.
Per cada jove, i tenint en compte les seves necessitats s’elabora un pla de treball.

Suport individual
Suport i reforç individual dins de l'aula de l'escola, dirigit a infants de l'Esquitx que presenten dèficits curriculars, socials o emocionals significatius, detectats a partir de l’espai d’estudi del CO.
El reforç s’adapta a la necessitat de cada nen i a les característiques de l’escola, amb la finalitat de millorar i compensar la situació de necessitat específica detectada.

Psicomotricitat
La psicomotricitat treballa aspectes relacionats amb el desenvolupament motriu (coordinació, equilibri, regulació del to muscular), el desenvolupament afectiu i emocional  (ja que a traves del joc i el moviment l’infant expressa i viu les seves emocions amb la finalitat d’expressar-les i adquirir control sobre elles) i el desenvolupament cognitiu (memòria, planificació d’activitats, expressió oral...).
Es porta a terme en grups reduïts amb infants dels 3 als 8 anys.