menú esquerra esquitx
Associació l’Esquitx
Plaça Pons i Clerch, 4
08003 Barcelona
Tel/Fax 93 310 11 57
esquitx@esquitx.org
Avis legal - Política de privacitat

 

Missió:
Acompanyar i donar suport a la infància, adolescència i famílies del barri, promovent el seu desenvolupament integral com a persones.

Visió:
Seguir realitzant una tasca de prevenció, assistència, promoció i educació d’infants, sovint amb famílies amb certes dificultats econòmiques i/o socials, fent una tasca d’acompanyament de les mateixes a partir del seguiment individual dels infants i les seves famílies, coordinadament amb els serveis ubicats al barri.

Valors:
COMPROMÍS amb cada un dels projectes individuals i col·lectius dels participants, respectant els moments i els temps que cada un d’ells necessita.
GENERAR CANVIS des del quotidià en els infants i les seves famílies a partir de la participació i promoció dels seus drets i responsabilitats.
RESPECTE per les diferències de gènere, edat, capacitats, cultures, desitjos, creences…que ens enriqueixen a l’hora de relacionar-nos i ens fan créixer com a persones.
CONFIANÇA en les capacitats cada una de les persones que estan vinculades en el projecte, famílies i equip, i que són el motor dels diferents processos de canvis personals i grupals. La nostra raó de ser és treballar per poder arribar a una JUSTÍCIA SOCIAL on cada persona que participa en qualsevol dels projectes de la nostra entitat, ha de sentir que té el dret i la responsabilitat d’intentar aconseguir-la per a ell mateix i per als altres