menú esquerra esquitx
Associació l’Esquitx
Plaça Pons i Clerch, 4
08003 Barcelona
Tel/Fax 93 310 11 57
esquitx@esquitx.org
Avis legal - Política de privacitat

 

Caixa Proinfancia

Què és el programa CaixaProinfància i quins serveis ofereix?

Des de l’any 2007- 2008 l’Associació l’Esquitx compte amb el
recolzament pels seus projectes de l’Obra Social “la Caixa”
i el seu programa CaixaProinfància.
Aquest programa ens ha permès proporcionar els recursos necessaris per ajudar a les famílies, amb menors d’edats
compreses entre els 0 i els 16 anys, en situació de
vulnerabilitat.
Des de l’entitat oferim:

 • Activitats educatives des del lleure.
 • Reforç educatiu.
 • Suport individual a l’aula.
 • Atenció psicoterapèutica familiar.
 • Psicomotricitat.
 • Espai familiar.
 • Casal i colònies d’estiu
 • Suport en l’alimentació, la higiene infantil.
 • Suport en equipament escolar.
 • Ulleres i audiòfons.

Quin és el seu objectiu?

 • Realitzar una funció de prevenció, assistència i promoció dels infants i les seves famílies.
 • Educar buscant el creixement i desenvolupament integral del nen/a, dins el marc institucional i social del barri.
 • Oferir suport a les famílies en l’educació dels fills/es.

A qui va dirigit?
A infants de 0 a 16 anys que es troben en situació de vulnerabilitat i no tenen les necessitats bàsiques cobertes.

On s’està portant a terme?
L’Associació l’Esquitx porta a terme la seva tasca en el barri de Ciutat Vella de Barcelona i compta amb dos locals per desenvolupar els diferents projectes, un local a la Plaça Pons i Clerch, 4 i l’altre al carrer Fonollar, 15.

Quantes famílies i infants han estat atesos?
Gràcies al programa Proinfància, durant el curs 2013- 2014, vam atendre 107 infants i a les seves fa mílies. Tots ells van poder disposar de bens i van participar en els nostres projectes.

esquitx caixa proinfancia
esquitx caixa proinfancia