menú esquerra esquitx
Associació l’Esquitx
Plaça Pons i Clerch, 4
08003 Barcelona
Tel/Fax 93 310 11 57
esquitx@esquitx.org
Avis legal - Política de privacitat

 

Centre Obert "Esquitx"
El Centre Obert l’Esquitx, és un espai on a partir de diferents grups d’edat els nens i nenes juguen, berenen, fan tallers, assemblees...  
El CO Ludoesquitx (3-6 anys), el CO Esquitx (6-14 anys), l’Espai jove (14-18), i les diferents activitats que en ell es realitzen va dirigit preferentment a infants i joves del Casc Antic de Barcelona, i a les seves famílies.

La finalitat és que puguin resultar beneficiats de la tasca socioeducativa desenvolupada a través dels diferents projectes que ofereix el centre.
El nostre centre opta per una convivència dels infants en la diversitat; així doncs vetllem per una integració de tots/es dintre del mateix espai.
S’intenta establir un equilibri entre els infants seguiment per part d’altres institucions (derivats de serveis socials, EAIA, escola, Càritas,...) i aquells/es que assisteixen per proximitat , ja que tots/tes ells/es integren el barri.


Des del Centre Obert s’atén a uns 65 infants repartits en 5 grups en una proporció equilibrada segons l’edat i el nombre.
L’Espai Jove, és un espai d’acompanyament per a aquells adolescents, de 15- 18 anys, que han format part de l’entitat des de petits/es així com a aquells adolescents del barri en general.


Tenint en compte l’edat i les seves capacitats l’Espai Jove vol ser un espai on els mateixos participants puguin aprendre a gestionar el seu temps lliure i compartir els interessos. Un espai de diàleg , confiança i d’escolta activa través del qual donar eines per desenvolupar tant la seva autonomia com la seva capacitat de decisió. L’eina en la que fonamentarem l’acció educativa serà la vinculació afectiva.