menú esquerra esquitx
Associació l’Esquitx
Plaça Pons i Clerch, 4
08003 Barcelona
Tel/Fax 93 310 11 57
esquitx@esquitx.org
Avis legal

 

Suport Psicològic

Té com a finalitat donar suport psicològic als infants o adolescents de l'Esquitx amb dificultats o conflictes emocionals i de relació.

El principal focus de l'atenció psicoterapèutica personal és la promoció de la salut relacional de l'infant o l'adolescent, centrant-se en el desenvolupament de les seves habilitats i competències i no nomès en la compensació dels seus possibles dèficits.

El suport té una durada de quinze sessions, amb una periodicitat entre setmanal i mensual.